اساسنامه

گروه کوهنوردی

یوتاب دزفول

( بانوان )

تدوین و تبیین: مهر 1393


 

گروه کوهنوردی یوتاب دزفول جهت پیشبرد ورزش کوهنوردی و ایجاد روحیه و اخلاق پسندیده و به منظور بالا بردن سطح علمی ، فرهنگی ، ورزشی و سلامت جسم و روح، تشکیل و بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب این اساسنامه و زیر نظر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خوزستان و دزفول عمل می نماید.

 

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: نام گروه، گروه کوه نوردی یوتاب دزفول است.

ماده 2: آرم گروه و نمونه مهر به ضمیمه این اساسنامه می­باشد.

ماده 3: تاریخ تاسیس گروه مهر 1393 می­باشد.

ماده 4: نشانی گروه صندوق پستی 6461843318 – تلفن 06415264855 تلفن همراه 09166440145 و نشانی اینترنتی www.ucg.blog.ir و صندوق اینترنتیd.shinermoon75@gmail.com  می­باشد.

تبصره 1: این نشانی گروه در زمان تاسیس می­باشد، اما محل و زمان برگزاری جلسات و مجامع گروه، قبل از برگزاری هرکدام، به گونه ­ای مناسب به اعضا اعلام می­گردد.

ماده 5: فعالیت گروه از ابتدای تایید اساسنامه و در تمامی طول حیات آن، تحت نظارت فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خوزستان خواهد بود.

 

 

فصل دوم: اهداف و محورهای نمادین

ماده 6: صعود به قلل مختلف درون مرزی و برون مرزی بصورت مستقل یا مشترک با هیئت کوه نوردی استان و فدراسیون کوه نوردی و سایر گروه­های مرتبط ورزشی، ارتقای آمادگی جسمانی اعضای گروه، حفظ سلامتی و نشاط روحی و روانی اعضای گروه، توسعه فرهنگ کوه نوردی و حفظ محیط کوهستان، امداد و نجات درکوهستان، بهره­مندی از تجربیات یکدیگر در کوهستان، همراهی کوه نوردان خارجی در صعودهای درون مرزی، شناساندن زیبایی­های طبیعت ایران و جهان به اعضای گروه از طریق فعالیت ­های کوه پیمایی، کوه نوردی، سنگ­نوردی، جنگل­نوردی، کویر­نوردی، غارنوردی، دوچرخه ­سواری در کوهستان و سایر رشته­های مرتبط.

 

فصل سوم: ارکان تشکیلاتی گروه

ماده 7: ارکان گروه عبارتند از : 1-  هیئت موسس 2- هیئت مدیره 3- اعضاء

 

فصل چهارم: هیئت موسس

ماده 8: هیئت موسس بنیان گذار گروه بوده و نام و تعداد نفرات آن در اولین صورت­ جلسه گروه درج شده­ اند و در هر حال بالاترین مقام تصمیم گیری در مورد اساسنامه و کلیات فعالیت گروه بوده و شاهد و ناظر عملکرد گروه خواهند بود.

ماده 9: تعداد اعضای هیئت موسس در گروه پنج نفر بوده و یک نفر نماینده آنان با حق رأی در جلسات هیئت مدیره می­باشد.

ماده 10: تدوین، تصویب و امضای اساسنامه و طراحی آرم، سربرگ و مهر گروه و همچنین انتخاب اولیه هیئت مدیران، بازرس و مسئولین کمیته ­ها بر عهده هیئت مؤسس می­باشد.

ماده 11: به درخواست بازرس و یا 5/3 اعضای هیئت موسس، این هیئت می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل نمایند، مراحل لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را انجام دهند و تا برگزاری مجمع، اعضای موقت هیئت مدیره را از بین اعضای رسمی گروه انتخاب نمایند.

ماده 12: هیئت موسس می­تواند به منظور تجهیز گروه، اعضای گروه و سایر علاقه مندان به این ورزش، اقدام به فراهم ­آوری و در اختیار گذاشتن ملزومات و تجهیزات نماید.

تبصره 2: در صورت قطع همکاری کامل یکی از اعضای هیئت موسس با این هیئت، سایر اعضای هیئت می­توانند فرد دیگری را جایگزین وی نمایند، در اینصورت لازم است تسویه حساب و سایر مسائل تحت نظر هیئت موسس انجام پذیرد و مراتب لازم اجرا گردد. منظور از تسویه حساب، پرداخت سهام اولیه در بدو تاسیس گروه بوده و هیچ یک از اعضای هیئت موسس سهمی از اموال و دیگر دارایی های گروه اعم از نقدی و غیر نقدی را ندارند.

 

 

 

 

 

فصل پنجم: مجمع عمومی

ماده 13: مجمع عمومی شامل اعضای رسمی و موقت است و تنها اعضای رسمی حق رأی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره (چهار نفر که به همراه نماینده هیئت موسس در هیئت مدیره، پنج عضو هیئت مدیره را تشکیل می دهند)، اعضای علی­البدل هیئت مدیره (دو نفر)، بازرس و بازرس علی ­البدل را با ذکر مسئولیت (برای سرپرستی گروه و مسئولین کمیته­ها) دارا می­باشند.

ماده 14: مجمع عمومی گروه هر سال یکبار برای انتخابات ماده بالا و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و ارایه راهکارهای منطبق بر اصول این اساسنامه و با دعوتنامه قبلی تشکیل می­گردد. مجمع عمومی در حالی رسمیت دارد که اکثریت نسبی دعوت شدگان (نصف بعلاوه یک نفر) از اعضای رسمی در آن حضور یابند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، برای بار دوم دعوت و با حضور هر تعداد از اعضای رسمی، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده 15: انتخاب اعضای هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت موسس و در دوره­های بعدی از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 16: هیئت مدیره، اعضای مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی بطور فوق العاده را دعوت می­کند. هیئت مدیره و همچنین بازرس و یا هیئت موسس می­توانند در مواقع مقتضی اعضای مجمع عمومی عادی را بطور فوق­العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. هرگاه اعضای مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیئت مدیره و چنانچه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می­نماید.

تبصره 3: انتخاب تمامی اعضای هیئت مدیره و علی­البدل هیئت مدیره از بین اعضای رسمی صورت می­پذیرد.

تبصره 4: از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی جلسه ترتیب داده می­شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع (نماینده هیئت موسس، بازرس و سرپرست گروه) رسیده و یک نسخه از آن در بایگانی گروه نگهداری خواهد شد. چنانچه نیاز به اعلام تصمیمات مجمع عمومی به هیئت کوه نوردی استان خوزستان باشد، یک نسخه از صورت جلسه مربوطه به هیئت تقدیم می­گردد.

 

 

 

 

 

 

فصل ششم: هیئت مدیره

ماده 17: اعضای هیئت مدیره پنج نفر بوده و از مسئولین زیر تشکیل می­شوند:

سرپرست گروه، مسئول کمیته فنی، مسئول کمیته مالی، مسئول کمیته روابط عمومی و نماینده هیئت موسس.

تبصره 5: اعضای هیئت مدیره برای مدت یک­سال و از اعضای رسمی گروه انتخاب می­گردند. نماینده هیئت موسس در هیئت مدیره برای مدت یک سال از طرف اعضای هیئت موسس انتخاب شده و به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی می­گردد.

ماده 18: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه می­باشد و جلسات آن با حضور اکثریت نسبی که شامل نماینده هیئت موسس باشد، رسمیت می­یابد.

تبصره 6: اعضای علی­البدل هیئت مدیره دو نفر می­باشند.

ماده 19: در زمان تحویل اختیارات و وظایف به هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف به ارایه همکاری­ های لازم بوده و مسئول موارد مطرح شده در دوره فعالیت خود می­باشد. این مهم در مورد سایر مسئولین گروه نیز صادق است.

 

فصل هفتم: بازرس

ماده 20: بازرس مسئول نظارت بر عملکرد کلیه مسئولین و ارکان گروه در جهت حسن اجرای مصوبات اساسنامه و در صورت لزوم و با توجه به شرایط، ارایه گزارش به کمیته انضباطی، هیئت مدیره و یا هیئت موسس و برگزاری مجمع عمومی با توجه به سایر مفاد اساسنامه می­باشد.

تبصره 7: عضو علی ­البدل بازرس یک نفر می­باشد.

تبصره 8: بازرس حق حضور و شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد و می­تواند کلیه دفاتر، مکتوبات و مصوبات (مالی و فنی) را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیئت موسس گزارش دهد و یا تقاضای مجمع عمومی فوق­العاده و ارایه گزارش نماید.

 

 

 

فصل هشتم: وظایف اعضای هیئت مدیره و بازرس

ماده 21: به طور کلی وظایف هیئت مدیره از قرار زیر می­باشند:

بند 1: تدوین آیین نامه داخلی و انضباطی با نظارت و تایید نماینده هیئت موسس.

بند 2: تدوین شرایط عضو گیری و آیین­نامه­های مربوطه و عضوگیری در گروه.

بند 3: تهیه فرم­های لازم برای فعالیت گروه.

بند 4: راه اندازی و به روز رسانی بولتن اینترنتی مناسب (نظیر وبلاگ، وب سایت و ...) جهت اطلاع رسانی به اعضا. تمامی اطلاعیه­ها، برنامه­ها و زمان و مکان برگزاری جلسات از این طریق اعلام می­گردد.

بند 5: تعیین منابع و اعتبارات مالی جهت برگزاری جلسات و تهیه تجهیزات مورد نیاز، در صعودهای درون مرزی و برون مرزی.

بند 6: تعیین و زمانبندی تمامی جلسات عمومی، فوق العاده و گروهی.

بند 7: تعیین سرپرست یا سرپرستان موقت برای هر برنامه.

بند 8: اعلام اسامی اعضا به هیئت کوه نوردی استان به صورت سالیانه.

بند 9: تدوین و ارایه گزارش عملکرد به هیئت کوه نوردی استان در انتهای هر سال.

بند 10: ارایه گزارش کتبی تخلفات و تشویق­های سرپرست یا اعضای گروه و یا  اعضای هیئت مدیره در هر برنامه در جلسات دوره­ای گروه.

بند 11: تنظیم خلاصه صورت دارایی، قروض و ارایه گزارش عملکرد کلیه کمیته های گروه بصورت شش ­ماه یکبار و تحویل آن به نماینده هیئت موسس.

بند 12: تنظیم صورت دارایی و دیوان گروه در زمان انقضای مدت هیئت مدیره و گزارش فعالیت­های گروه در زمان تصدی هیئت مدیره گروه در مجمع عمومی.

بند 13: تعیین میزان حق عضویت سالیانه اعضا مطابق با عرف و با تایید نماینده هیئت موسس.

بند 14: نمایندگی گروه در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

بند 15: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت موسس در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

تبصره 9:  تدوین تقویم ورزشی بصورت شش ماهه، حداقل 15 روز قبل از شروع شش ماه و ارسال آن به هیئت کوه نوردی استان و قرار دادن نسخه ای از آن در اختیار اعضا از وظایف هیئت مدیره می­باشد. این تقویم با توجه به شرایط و با نظر هیئت مدیره قابل تغییر می­باشد. شایان ذکر است هرگونه تغییر باید به اطلاع اعضا برسد.

تبصره 10: هیئت مدیره می­تواند با سایر گروه­ها، نهادها، سازمان ­ها و ارگان­ ها در ضمینه­های مرتبط با فعالیت­های گروه و با تایید هیئت موسس، همکاری نماید.

ماده 22: وظایف سرپرست گروه (رئیس هیئت مدیره)

بند 1: ارایه برنامه­های کوتاه مدت و بلند مدت.

بند 2: تایید کلیه احکام، کارت های عضویت و مکاتبات گروه.

بند  3: ایجاد هماهنگی در گروه و نظارت بر نحوه عملکرد کمیته­ های مختلف گروه.

بند  4: ایجاد ارتباط و پاسخگویی به سوالات مقام­های بالاتر و ارگان­های دولتی.

بند  5: زمان­بندی و اداره کلیه جلسات (هیئت مدیره اعضا) و تایید صورتجلسات مربوطه.

بند 6: تنظیم و امضای مکاتبات گروه و به طور کلی حق امضای گروه.

بند 7: همکاری و ارایه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند 8: طرح دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند 9: مسئولیت نگهداری و استفاده صحیح از مهر گروه و سایر تجهیزات گروه.

بند 10: نظارت بر گزارشات کمیته­های مختلف گروه در جلسات هیئت مدیره.

بند 11: تایید نهایی و ارسال کلیه گزارشات و مکاتبات لازم با هیئت کوه نوردی استان و ....

بند 12: امضای مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با مسئول کمیته مالی و نماینده هیئت موسس.

بند 13: کلیه صورتجلسات و اسناد گروه در اختیار سرپرست گروه قرار می گیرد.

بند 14: حفظ و جمع داری کلیه اموال گروه.

بند 15: امانت دادن وسایل فنی مورد نیاز افراد گروه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی گروه.

ماده 23: وظایف مسئول کمیته فنی

بند ۱: تشکیل کلاس­های آموزشی هماهنگ با فدراسیون کوه نوردی.

بند 2: تهیه اطلاعات فنی و تهیه متون آموزشی و ارایه آن به اعضای گروه به گونه­ای مناسب.

بند 3: تعیین سرپرست هر برنامه با تایید هیئت مدیره گروه.

بند 4: طرح دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند 5: همکاری و ارایه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند 6: رایزنی و ایجاد ارتباط با سایر گروه­ها و نهادها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی گروه از طریق کمیته روابط عمومی.

بند 7: تهیه آیین­نامه و دستورالعمل­های لازم جهت تصویب در هیئت مدیره و موسس.

بند 8: ارایه راهکارهای لازم جهت استفاده از تجهیزات مرتبط با هر برنامه به سرپرست برنامه.

ماده 24: وظایف مسئول کمیته روابط عمومی

بند 1: کمیته روابط عمومی بازوی ارتباطی ارکان مختلف گروه با سایر نهادها و گروه ها می­باشد.

بند 2: دریافت و تدوین انتقادات و پیشنهادات جهت طرح در جلسات مختلف گروه از کلیه اعضای گروه.

بند 3: همکاری و ارایه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند 4: صدور کلیه احکام، کارت های عضویت و مکاتبات گروه.

بند 5: همکاری با کمیته فنی در جهت بالابردن سطح فنی گروه از طریق در اختیار گذاشتن جزوات و منابع علمی برای اعضا.

بند 6: طرح دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند 7: تهیه آرشیو کامل از گزارش برنامه­ها، عکس، فیلم و ...

بند 8: تهیه آیین­نامه و دستورالعمل­های لازم جهت تصویب در هیئت مدیره و موسس.

ماده 25: وظایف مسئول کمیته مالی

بند 1: دریافت حق عضویت اعضای گروه.

بند 2: اختصاص تنخواه جهت مخارج گروه.

بند 3: همکاری و ارایه نظر در تدوین تقویم ورزشی.

بند 4: امضای مشترک اوراق بهادار و تعهدآور با سرپرست گروه و نماینده هیئت موسس.

بند 5: حسابرسی و مدیریت درآمدهای حاصله از کلاس­های آموزشی و کمک­های مالی هیئت کوه نوردی و فدراسیون کوه نوردی و به طور کلی کلیه دخل و خرج­های گروه.

بند 6: طرح دستورالعمل ها و آیین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب.

بند 7: اختصاص بودجه جهت خرید کلیه ملزومات گروه با تایید سرپرست گروه و نماینده هیئت موسس.

بند 8: تهیه آیین­نامه و دستورالعمل­های لازم جهت تصویب در هیئت مدیره و موسس.

بند 9: نگهداری و به روز رسانی لیست دارایی های گروه.

ماده 26: وظایف بازرس

بند 1: بررسی گزارشات مربوط به برنامه­های اجرا شده بصورت ماهیانه.

بند 2: ارزشیابی روند کلی و جزئی فعالیت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف اساسنامه و ارایه آن به نماینده هیئت موسس.

بند 3: نظارت بر عضو گیری و عملکرد اعضای گروه.

 

فصل نهم: کمیته­های گروه

ماده 27: گروه شامل سه کمیته اصلی با عنوان کمیته­ فنی، روابط عمومی و مالی می­باشد که مسئولین آنها عضو هیئت مدیره بوده و از طریق انتخابات تعیین می­گردند.

 

 

 

 

 

فصل دهم: زمان­بندی تشکیل جلسات گروه و مجامع عمومی

ماده 28: جلسات گروه به صورت یکبار در ماه برگزار می­گردد. شرکت در جلسه برای تمام اعضای گروه بلامانع است. مکان و زمان برگزاری هر جلسه توسط سرپرست گروه اعلام می­گردد.

ماده 29: جلسات هیئت مدیره با توجه به ضرورت و با نظر رئیس هیئت مدیره، برگزار می­گردد. حضور اعضای هیئت مدیره و نماینده هیئت موسس در این جلسات ضروری و حضور بازرس بلامانع است و سایر اعضا با نظر هیئت مدیره در جلسه حضور می یابند. مکان و زمان برگزاری هر جلسه توسط سرپرست گروه اعلام می­گردد.

ماده 30: مجمع عمومی سالیانه: با شرکت اعضای رسمی دعوت شده در مرداد ماه هر سال برگزار می­گردد. مواردی نظیر انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس در این مجمع انجام می­پذیرد. همچنین ارایه گزارش سالیانه نیز توسط هیئت مدیره قبلی در مجمع انجام می­پذیرد. مکان و زمان برگزاری مجمع توسط برگزار کننده مجمع اعلام می­گردد.

ماده 31: مجمع عمومی فوق العاده: با توجه به شرایط ویژه برگزار می­گردد. مکان و زمان برگزاری مجمع توسط برگزار کننده مجمع اعلام می­گردد.

فصل یازدهم: انواع عضویت و شرایط عضوگیری

ماده 32: انواع عضویت در گروه: گروه شامل سه نوع عضویت می­باشد:

بند 1: عضو موقت (آزمایشی): هر عضو جدید با تکمیل مدارک، در ابتدای امر به عنوان عضو موقت در گروه فعالیت می­نماید. این عضو در صورت تایید هیئت مدیره (از نظر اخلاقی، جسمانی، مشارکت در برنامه­ها و ...) و گذراندن دوره های آموزشی مربوطه  به عنوان عضو رسمی در گروه فعالیت می نماید.

بند 2: عضو افتخاری: با تشخیص اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره، می­توان با افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوه نوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف گروه انجام دهند، به عنوان اعضای افتخاری و بدون پرداخت هزینه عضویت با گروه همکاری نمود.

بند 3: عضو رسمی: عضویت اعضا بصورت رسمی منوط به گذراندن دوره های اجباری یا پیشنهادی و مرتبط با کوه نوردی از طرف فدراسیون کوه نوردی می باشد.

ماده 33: شرایط عضویت در گروه

بند 1: متقاضیان عضویت در گروه باید از نظرسنی 18 سال تمام را داشته باشند.

بند 2: متقاضیان عضویت در گروه باید از نظر جسمی سالم بوده و گواهی سلامت خود را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد، به گروه ارایه نمایند.

بند 3: متقاضیان عضویت در گروه باید در تمرینات تیمی و برنامه­ها با دیگر اعضا هماهنگ باشند.

بند 4: متقاضیان عضویت در گروه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.

بند 5: متقاضیان عضویت در گروه باید اساسنامه و آیین­نامه داخلی را مطالعه و در صورت قبول آن به صورت کتبی تعهد خود را اعلام نمایند.

بند 6: متقاضیان عضویت در گروه بایستی حداقل وسایل کوه نوردی لازم در هر صعود را دارا باشند.

بند 7: تکمیل فرم در خواست عضویت و ارایه مدارک و پرداخت حق عضویت به طور منظم.

بند 8: رعایت کلیه مقررات وضع شده در گروه.

بند 9: پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه­ها.

بند 10: اخلاق و انضباط سرلوحه کار گروه بوده و تخطی از آن جایز نمی­باشد.

بند 11: متقاضیان عضویت از نظر تابعیت، دین، جنسیت و ... محدودیتی نداشته ولی ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می­باشند.

بند 12: متقاضیان عضویت در گروه موظف هستند خود را بیمه ورزشی نمایند و بصورت سالیانه کپی آن­ را به گروه تحویل نمایند، بدیهی است جبران خسارات و صدمات در برنامه­ها بر عهده خود شخص بوده و گروه هیچ مسئولیتی در این موارد ندارد.

بند 13: تایید درخواست عضویت هر یک از اعضا توسط هیئت مدیره گروه.

بند 14: عضویت رسمی هر یک از متقاضیان، منوط به گذراندن دوره کارآموزی کوه پیمایی می باشد.

ماده 34: شرایط ابطال عضویت

هریک از شرایط زیر می­تواند باعث ابطال عضویت اعضا گردد:

بند 1: با درخواست کتبی خود عضو.

بند 2: فوت یا از کار افتادگی عضو.

بند 3: با اعمال نظرکمیته انضباطی و تایید هیئت مدیره.

تبصره 11: در صورتی که عضویت فردی یکبار ابطال شده باشد، عضویت مجدد فرد در گروه، منوط به تصویب مجدد هیئت مدیره و پس از گذراندن مجدد مراحل عضویت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 12: حق عضویت سالیانه و ثابت افرادی که به هر دلیلی از گروه خارج می شوند به آنها باز گردانده نخواهد شد.

فصل دوازدهم: متفرقه

ماده 35: نحوه اعمال تغییرات در اساسنامه، آیین­نامه داخلی، آرم، سربرگ و مهر گروه: تغییر در هریک از موارد فوق تنها با تصویب اکثریت آرای هیئت مدیره و تایید نماینده هیئت موسس جایز بوده و پس از آن لازم­ الاجرا می­باشد. این تغییرات باید به اطلاع اعضای گروه برسد.

تبصره 13: شایان ذکر است در صورت لزوم، این تغییرات باید به هیئت کوه نوردی استان اعلام گردد.

ماده 36: انحلال گروه: گروه در صورت توافق اکثریت قاطع اعضای هیئت موسس منحل می­گردد.

تبصره 14: لازم است پس از تسویه حساب و انجام مراحل لازم، مراتب به صورت کتبی به هیئت کوه نوردی استان اعلام گردد.

تبصره 15: حق امتیاز استفاده از نام و آرم گروه بعد از انحلال، در اختیار اکثریت اعضای هیئت موسس می­باشد.

تبصره 16: چنانچه اختلافی در گروه ایجاد شود و باعث تضعیف گروه گردد، هیئت حل اختلاف تشکیل می­گردد و تصمیمات آن در چارچوب قانون و اساسنامه لازم ­الاجرا می باشد.

ماده 37: موارد پیش بینی نشده: در مورد مسائلی که در این اساسنامه و آیین نامه داخلی گروه پیش بینی نشده است، طبق قانون و عرف عمل خواهد شد.

 

نویسنده و تدوین: آرش عبادی (روابط عمومی کوهنوردی استان خوزستان)