برنامه ی قایقرانی و شنا و پاکسازی منطقه «چال کندی» دزفول در مورخه 96.4.16 جمعه در روز گرم تابستانی توسط یوتابی ها به سرپرستی بانو براتی برگزار شد.

شنا از ورزش های هوازی می باشد که جهت افزایش توان و نفس کوهنوردان بسیار مفید است. توصیه می شود قبل از صعودهای مرتفع در کنار ورزشهای هوازی و قدرتی حتما چندین جلسه شنا انجام شود.