برگزاری برنامه شنا و تمرینات هوازی در رودخانه دز در تاریخ ۹۶.۴.۲۶ دوشنبه به سرپرستی بانو براتی اجرا شد.
این برنامه ک مخصوص بانوان و اعضای اصلی گروه یوتاب بود بهمراه دو غریق نجات همراه تیم خانم امینایی و خانم براتی برگزار شد و نکات ایمنی و امنیتی قبل از اجرا گوشزد شد و در طول برنامه به صورت کامل کنترل شد. به یاری خدا هیچ مشکلی بوجود نیامد و به تمام اعضا بسیار خوش گذشت و لحظاتی خوش و بیاد ماندنی بوجود آمد.
فن و فنون مربوط به شناگری نیز توسط خانم امینایی به تعدادی از علاقه مندان آموزش داده شد


در انتهای برنامه قسمت پاکسازی شد و اعضا شاد و سلامت به خانه ها بازگشتند.