صعود بانوان یوتاب به ارتفاعات دژ ممدلی خان 

سرپرست : زهرا خلف

گزارشی مختصر از برنامه : 

در ساعت 5:30 روز جمعه مورخ 93/09/27 بایک دستگاه مینی باس به همراه 9تن از بانوان یوتاب به سمت دژ حرکت کردیم.

و در ساعت 7:30به روستای بوالحسن رسیدیم و در هوای دل انگیز پاییزی صبحانه خوردیم.

سپس به سرپرستی دوست عزیزمان خانم زهرا خلف عازم صعود به ارتفاعات شدیم.

با همکاری و انسجام گروه   صعودموفقی داشتیم.

پس از استراحت و صرف غذا شاد و سلامت بازگشتیم

ساعت 4:30 دزفول بودیم

جا دارد از سرپرست گروه خانم براتی و سرپرست برنامه خانم خلف که در اجرای این برنامه کوشش بسیار نمودند تشکر نماییم

همچنین اعضای خوب گروه که با خلق و نظم مثال زدنی این برنامه را به پایان رساندند. موفق باشید