شرکت بچه های یوتاب درافتتاحیه ساختمان انجمن کوهنوردان باحضور آقای "عباس محمدی" رییس سابق انجمن کوهنوردان ایران وبه مناسبت "روزجهانی کوهستان"