👈حضور 🔸گروه کوهنوردی یوتاب🔸 به عنوان نماینده خوزستان در همایش کشوری ۵روزه

"روز جهانی زمین پاک" در کردستان 👉

🌿با حضور گروه های کوهنوردی از شهرها و استانهای مختلف کشور.

از ۴ الی ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

🌱برگزار کننده: کارگروه همگانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر

🌳به میزبانی: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان کردستان

تعدادی از گروه های شرکت کننده:

✔ گروه کوهنوردی یوتاب دزفول🌷

✔گروه کوهنوردی نگاهی نو یزد⚘

✔گروه کوهنوردی کرکس اصفهان⚘

✔گروه کوهنوردی شاهین سیرجان⚘

✔گروه کوهنوردی کاسارو مریوان⚘

✔هیئت کوهنوردی شهرستان حاجی آباد⚘

✔گروه کوهنوردی عصای سفید سنندج⚘

✔گروه کوهنوردی شیدا آمل⚘

✔گروه کوهنوردی آبفای کردستان⚘

و....⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

🌹زمین را همانگونه که از پدرانمان به ما رسیده است به فرزندانمان تحویل دهیم🌹