اولین جشنواره سنگنوردی استان خوزستان که در تاریخ جمعه 93/8/30 در مکان بهبهان – منطقه خاییز، کمپ کوهنوردی خاییز و بر روی دیواره ها و مسیرهای سنگنوردی طبیعی این کمپ برگزار شد با استقبال گرم سنگنوردان استان و خارج از استان همراه بود.

خانم فرخنده پرتو ازاعضای گروه کوهنوردی و صعودهای ورزشی یوتاب بانوان و از سنگنوردان حرفه ای دزفول نیز در این جشنواره شرکت فرمود و با زدن کارگاه به صعود از دیواره های خائیز پرداخت.