این دوره آموزشی، 26 الی 28 آذر 1393 در دو کلاس مجزا برای بانوان و آقایان در دزفول برگزار شد و مباحث این دوره توسط اساتید فدراسیون جناب آقای خضری و خانم رضایی به کارآموزان آموزش داده شد.

اعضای گروه یوتاب که در این دوره حضور داشتند عبارتند از مهشید حاجی طالب - مریم رئوفی کیا - آزاده ترنجی - منصوره قاصد زاده - فاطمه سیدغفوری