صعود مشترک گروه کوهنوردی یوتاب و سروین بانوان دزفول به لنگرکوه، از مسیر نقطه صفر، در روز جمعه 12/10/93 برگزار شد.

گزارش:

ساعت 5:30 صبح جمعه با مینی باس از دزفول حرکت کردیم و جاده شهیون را به سمت روستای شوی ادامه دادیم... در مکانی معین در ساعت 7:30 در دامنه کوه لنگر و کنار مزرعه گندم پیاده شدیم و صبحانه را همانجا صرف کردیم.

ساعت 8:15 به طور منظم در ستون یک به سمت قله به راه افتادیم.

جلودار و راهنما آقای علیرضا کرناسی بودند. ساعت حدود 11:30 به قله رسیدیم... هوا نیمه ابری و خنک بود و بالای قله نسبتا سرد بود.

آنجا ناهار خوردیم و استراحت کردیم و ساعت 13:30 بازگشتیم و ساعت 16 پای ماشین بودیم و پس از اندکی استراحت ساعت 16:30 راه افتادیم و 19:15 با عنایت پروردگار، شاد و سلامت به دزفول رسیدیم.

سپاس از راهنما آقای کرناسی و آقای موذن و اکبربنا،

سپاس از سرپرست برنامه و گروه یوتاب سرکار خانم براتی

و سپاس ویژه از اعضای گرامی گروه کوهنوردی یوتاب وسروین جهت همکاری ها و هماهنگی عالی تیم.

شاد و تن درست باشید