نام کوه: دژ ممدلی خان     Deg - mamdalixanr

یا کوه دژ علیمردان خان

ارتفاع از سطح دریا: 1550 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/56 عرض 32/35

موقعیت: دهستان سردشت، روستای ابوالحسن

کوه های مجاور: از شرق به کوه هفت تنان از جنوب به سگریون و از شمال به لنگر

جهت کوه: جنوب شرقی شمال غربی

فاصله از دزفول: 52 کیلومتر

منشاء رودخانه: آب قسمتی از آبشار تاف زرین را تامین می کند

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، جاز، انجیر، سوسنبل (پیاز کوهی)، گونه ای خاص و کمیاب از گیاه مورد (moord) معطر که توسط سازمان حفاظت از محیط زیست محافظت می گردد و قسمت شمال شرقی دژ را نیز به همین دلیل با فنس محصور نموده اند.

پوشش جانوری: گرگ، کبک، خرگوش، روباه، تیهو، گونه ی درحال انقراض سمندر امپراطور (محل زیستن: سرچشمه آبشار دژ ضلع شمال شرقی کوه دژ)


دژ3


آبشار دژ و گیاه مورد معطر - ضلع شمال شرقی دژممدلی خان

دژ2


سمندر امپراطور ، گونه ی در حال انقراض - در سرچشمه آبشار دژممدلی خان

دژ4





گردآورنده: آرش عبادی - روابط عمومی کوهنوردی خوزستان