این همایش بزرگ جهت حمایت از گونه ی سمندر امپراطور به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان لرستان در اشترانکوه برگزار شد، که از تمام کشور گروه ها و انجمن های کوهنوردی بانوان حضور یافتند، گروه کوهنوردی یوتاب دزفول نیز به نمایندگی از کوهنوردان خوزستانی با اقتدار در این همایش بزرگ شرکت نمودند و حمایت خود را از این گونه ی در حال انقراض اعلام نمودند.