نتایج مسابقه ی عکاسی از طبیعت

بمناسبت چهارم خرداد، روز دزفول 1396

سوژه: «دره انار» گتوند

برگزار کننده مسابقه: گروه کوهنوردی یوتابنفر اول و برندۀ جایزۀ مسابقه: احسان طالع پور ، با عکس زیر

دره انار 7نفر دوم: محمدرضا تیغکار ، با عکس زیرنفر سوم: آرش عبادی ، با عکس زیر

وزغ سبز

دیگر عکسهای زیبای مسابقه:


دره انار 1

دره انار 3

دره انار 2