نام کوه: زنگلاب    Zanglab


ارتفاع از سطح دریا: 3357 متر

مختصات جغرافیایی: طول 48/50 عرض 32/25

موقعیت: دهستان میانکوه، شمال شرقی دزفول، شمال غربی روستای انیوک

کوه های مجاور: از شمال غربی به کوه ملوک و از جنوب به کوه سفید دون متصل است

جهت کوه: جنوب شرقی شمال غربی

فاصله از دزفول: 97 کیلومتر

منشاء رودخانه: سرچشمه آب مودو، رودخانه پل کول، رودخانه شیرون

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، گون، جاز، موسیر

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، آهو، پازن، خرگوش، روباه


زنگلاب3
نقشه منطقه کوه های شمال شرقی دزفول و مکان قله زنگلاب

زنگلاب2
جاده ی بسیار سرسبز منتهی به روستای زنگلاب


گردآورنده: آرش عبادی - روابط عمومی کوهنوردی خوزستان