صعود از یخ ها نیز همچون صخره ها دارای درجه بندی است. راحتی و دشواری مسیر یخ نوردی, شیب مسیر, شکل یخ, نوع و ایمنی میانی ها, مدت زمان صعود و .... تماما از عواملی است که موجب کم و زیاد شدن درجه سختی مسیر می گردد.
در این گفتار سعی شده تا راحتترین و قابل درک ترین نوع درجه سختی مسیر یخ آموزش داده شود.

درجه بندی بر اساس شکل یخ:
صعود یخچال Alpine Ice- AI
صعود آبشار یخی Waterfall Ice-WI
صعود ترکیبیMixed Climbing- M

عوامل نه چندان جدی اما تاثیر گذار:

در بحث درجه بندی مسیر می توان به عوامل متعددی پرداخت, مثلا تعداد روزهای صعود یا تعداد طولهای مسیر , شرایط هوا, خطرات محیطی, نحوه دسترسی به مسیر و ... در چنین حالاتی درجه بندی زیر به کار می آید:

علامت IA َ یک صعود کوتاه و راحت در کنار جاده همراه با فرودی آسان
علامت IIA دسترسی راحت به مبدا صعود, همراه با یک یا دو طول مسیر آسان. بعلاوه خطر کمی در سقوط یخ و البته فرودی راحت.
علامت IIIA چندین طول صعود به همراه تلاشی چند ساعته, یا یک مسیر راه پیمایی طولانی و یا اسکی کردن طولانی و طاقت فرسای یک مسیر پر برف.
علامت IV A یک مسیر همراه aspندین طول طناب که برای رسیدن به آن نیاز به کوه نوردی جدی در زمستان می باشد. ممکن است مسیر در معرض خطر سقوط یخ و یا بهمن باشد. فرود مسیر دشوار است و برای نصب کارگاه نیاز به ابزار و بولت است.
علامت V A مسیر طولانی در ارتفاع بالا, نیازمند تجربه و تبحر در کوه نوردی, صعود در هوای بد همراه با خطر سقوط بهمن, دسترسی به پای مسیر ممکن است دشوار باشد, همچنین فرود مشکلی در پیش است.
علامت VI A یک مسیر طولانی برای رسیدن به پای کار یا قرار داشتن مسیر در ارتفاع بالا , تنها کوه نوردان بسیار متبحر قادرند در یک روز آنرا صعود نمایند. ممکن است صعود در زمستانی سخت صورت گیرد و خطر سقوط بهمن یا افتادن در شکافها نیز فرد را تهدید نماید.

صعود از آبشارها:

صعود آبشارهای یخ زده را می توان با علامت اختصاری AI یا WI مشخص نمود.
علامت 1 WI شیب برفی 50 درجه یا شیب یخی 35 درجه
علامت 2 WI شیب برفی 60 درجه یا شیب یخی 40 درجه
علامت 3 WI شیب برفی 80 درجه یا شیب یخی 75 درجه
علامت 4 WI شیب برفی 90 درجه یا شیب یخی 85 درجه
علامت 5 WI کلاهک برفی یا شیب یخی 90 درجه
علامت 6 WI صعود مسیر 90 درجه یخ همراه با حمایت نامطمئن
علامت 7 WI بیشتر مسیر همراه با حمایت نامطمئن و شیب 95 درجه یخی

مسیر ترکیبی:

در صعود مسیرهای ترکیبی نیز از حرف اختصاری M استفاده می کنیم. شرط درجه بندی بهره گیری از ابزار یخ نظیر کرامپون و پیچ یخ است. برای این مسیرها به شکل دقیق نمی توان از درجه بندی سنگ نوردی کمک گرفت, با اینحال همان شرایط و دشواریهای صعود سنگ نوردی را می شود احساس نمود و حتی اقدام به معادل سازی درجات نمود.

علامت 1 M با کلاس 1 تا 3 در سنگ نوردی برابری می کند
علامت 2 M با کلاس 4 در سنگ نوردی برابری می کند
علامت 3 M درجه 5 تا 5.7 در سنگ نوردی
علامت 4 M درجه 5.8
علامت 5 M درجه 5.9
علامت 6 M درجه 5.10
علامت 7 M درجه 5.11
علامت 8 M درجه 5.11 و 5.12
علامت 9 M درجه 5.13-
علامت 10 M درجه 5.13+
علامت 11 M درجه 5.14 (؟؟؟)

در کتابهای راهنمای درجه بندی به علامتهایی نظیر III W15 M7 X می خورید. این شکل درجه بندی بسیار پیچیده است و برای اندازه گیری آن براستی به ماشین حساب نیاز دارید. ما در درجه بندی خود تلاش کرده ایم آن را تا حد امکان آسان ارائه کنیم. شما هم بجای درگیر شدن با این حروف بهتر است هر چه سریعتر مسیرتان را صعود کنید, زیرا آفتاب در حال بالا آمدن است و با آب شدن یخها به راستی بر درجه مسیر افزوده می گردد.