با توجه به اینکه کوهنوردان و طبیعت گردان همیشه در معرض خطر حوادث طبیعی منطقه می باشند، لذا باید اقداماتی از پیش تعیین شده برای مقابله با خطرات احتمالی را آموزش ببینند. مارگزیدگی در میان کوچ نشینان و کسانی که با طبیعت در ارتباط فیزیکی هستند اجتناب ناپذیر است، به همین علت سایت گروه کوهنوردی یوتاب مطلب زیر را جهت ارائه ی نکاتی در باب موضوع برخورد با مارها و محافظت از خود به همنوردان گرامی آموزش خواهد داد.


اقدامات محتاطانه که در برابر حضور مار در منطقه یا مواجهه شدن با مارها باید انجام داد:


– در صورت مشاهده مار، مسیر خود را عوض کنید.
– در کوهپیمایی یک چوب دستی با خود داشته باشید. حرکت آن موجب دور شدن مار از سر راه شما می شود.
– هنگام ماهیگیری، مراقب اطراف خود باشید.
– هرگاه ماری تعقیبتان کرد، به صورت زیگزاگ حرکت کنید.
– درصورتی که در طبیعت با ماری برخورد کردید، احتمال بدهید مارهای دیگری هم در همان اطراف وجود دارند.
– در محلهایی که دارای سنگلاخ و سوراخهای متعدد می باشد، توقف نکنید.
– چشم مار توسط حرکت و حرارت تحریک می شود، پس در صورت یرخورد ناگهانی با مار از حرکت تهاجمی پرهیز کنید.
– همانطور که شما در طبیعت به دنبال آب و درخت و سایه و گل هستید، مارها هم به همین موارد علاقمند هستند.
– هرگز در مکانهایی که گل و گیاه فراوان دارند و امکان دید کافی وجود ندارد، توقف نکنید.
– در هنگام گل چیدن مراقب باشید.
– حتما برای رفتن به طبیعت از چکمه و پوتین استفاده کنید.
– هنگام پوشیدن کفش در طبیعت، داخل آن را بازدید کنید.
– ممکن است مارها در طبیعت خود را به شکلهای مختلف در آورند، پس هرگز به چشمان خود اعتماد نکنید.
– هنگام برخورد به مار ، به آرامی از آن فاصله بگیرید.
– در مکانهای مشکوک که بازرسی با چشم ممکن نیست، دست و پای خود را وارد نکنید.
– در بیابانها، پیش از بازدید دقیق اماکن و سایه بانها، وارد آنها نشده و در آنجا توقف نکنید.
– قبل از نشستن بر روی تخته سنگها یا تنه درختان بر زمین افتاده، آنها را به دقت بازرسی کنید.
– بعد از تاریکی هوا، از جمع کردن چوب خودداری کنید. در روز هم با چوب بلندی، چوبهای انباشته را جابجا کنید و سپس آنها را بردارید.
– در تاریکی در طبیعت قدم نزنید.
– در اطراف کلبه های روستایی پابرهنه راه نروید.
– برای کوهنوردی و پیاده روی در طبیعت از کفشهای ساق بلند مانند چکمه و پوتین استفاده کنید.
– از خوابیدن در نزدیکی چوبها و علفهای انباشته بر روی هم و اشیای زاید و بی مصرف، دهانه غارها، حفره ها، باتلاقها، چاهها، قناتها ، مکانهای متروکه خودداری کنید.
– فاصله ای که مارها قادر به حمله به انسان هستند، برحسب نوع مار متفاوت می باشد ولی معمولا بیشتر از ۵۰ سانتیمتر نیست. پس در صورت مشاهده مار، در فاصله قدرت حمله مار قرار نگیرید و از محل دور شوید.
– به آبهایی که احتمال وجود مار در داخل یا اطرافشان وجود دارد، وارد نشوید.
– برخی مارها می توانند از درخت یا دیوار خرابه بالا بروند. پس در محلهای مشکوک، از بالا رفتن از درخت یا دیوار یا دست گذاشتن بر روی آنها خودداری کنید.
– از میان گندم زارها و علفزارهای بلند بدون کفش مناسب عبور نکنید. بوته های انبوه را زیر پا نگذارید و در صورتی مجبور شدید، با استفاده از چوب بلند محل را از نظر وجود مار بررسی کنید.
– در صورتی که ماری به شما حمله کرد؛ جهت اجتناب از حمله مجدد مار، هرچه سریعتر از محل دور شوید.
– هرگز تنهایی به کوهنوردی و راهپیمایی در محلهایی که احتمال وجود مار وجود دارد، نروید.
– جعبه کمکهای اولیه جهت گزیدگی را هنگام گردش در مکانهایی که احتمال وجود مار هست، همراه داشته باشید.