اهمیت رنگ در کوهنوردی

کوهنوردی ورزشی است که مکان انجام آن طبیعت بی انتها، وسیع، پرخطر و دارای موانع بسیار است بنابراین در صورت بروز حادثه در این میدان ورزشی وسیع مهم ترین مسئله امدادرسانی سریع و به موقع به فرد مصدوم و نجات او از شرایط دشوار حاکم بر طبیعت است که این در گرو شناسایی سریع و دقیق محل بروز مشکل و یافتن فرد مصدوم در محیط کوهستان و طبیعت است. هر چه شخص متمایزتر و مشخص تر از محیط باشد یافتن او سهل تر و امداد رسانی به او  آسانتر و سریع تر انجام می گیرد.


بستر کوهستان گسترده و دارای رنگ خاص است، اگر برنامه زمستانی را اجرا می کنید، محیط کوهستان با سفیدی برف آذین بندی می شود، رنگ پاکی ها، رنگ صداقت و رنگ یکرنگی، با آن شرایط زیبا و فریبنده می تواند هشداری باشد برای ما، در آموزه های کوهنوردی عنصر رنگ به عنوان یک علامت هشدار دهنده، در امدادرسانی ها نقش حیاتی را ایفا می کند. در برنامه های تابستانی، رنگ سنگ و خاک نیز، رنگ خاکیست، رنگ بی ریایی و رنگ فعالیت در محیط تنهایی، محیطی که هیچ تماشاگری را در اطراف تان نمی بینید و سفر از دل داری برای رضایتمندی درونی، در این محیط ها نیز نقش رنگ را جستجو خواهیم کرد.


بشر اولیه پس از آموختن چگونگی به دست آوردن رنگ از طبیعت و علم رنگرزی از رنگ در مصارف مختلف بهره جسته است. از لباس و زیورآلات گرفته تا وسایل شکار خود را رنگ آمیزی نموده و هدف های مختلفی را در استفاده از آن دنبال کرده است. رنگ از دیر باز بعنوان ابزاری برای شناسایی و تشخیص در نزد بشر اولیه مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه نیز از این خاصیت رنگ در موارد مختلف استفاده می شود.


در کوهنوردی از رنگ صرف نظر از زیباسازی البسه و ابزار و تجهیزات کوهنوردی اولین و مهم ترین از این عنصر بسیار با ارزش، مسئله تشخیص و شناسایی و امدادرسانی است.