نام کوه: صلواتی    salvaati


ارتفاع از سطح دریا: 3235 متر

مختصات جغرافیایی: طول 49/23 عرض 32/37

موقعیت: دهستان دره کاید

کوه های مجاور: از شمال به دم کینو و از جنوب به کوه حچه متصل است.

جهت کوه: شمال غربی جنوب شرقی

فاصله از دزفول: 125 کیلومتر

منشاء رودخانه: ___________

پوشش گیاهی: بادام، بلوط، گون، کلخونگ

پوشش جانوری: پلنگ، خرس، گرگ، تیهو، عقاب، خرگوش، روباه، کفتار، شاهین، کبک
کوه صلواتی در شمال غربی تصویر زیر قرار گرفته، لازم به ذکر است که این عکسها از روی سالن کوه گرفته شده اند

کوه صلواتی دزفول


گردآورنده: آرش عبادی - روابط عمومی کوهنوردی خوزستان